נדמה שאתה לי כחבל הצלה (בחזרה) למציאות אחרי שהוא זרקני לחושך ובדידות ופתאום מאמינה כי להיום- יהיה מחר ולא רואה עוד בעתיד רק את העבר יודעת כי שמש תפציע ותעיר לי האור ואולי (?) טוב יותר, יעשה אם לא יחזור...