ומעינייך נצנצו לפידי בוז ואתה הולך בטל. והתבוססו בדמי נצנוצי חדווה נבזקים שלחתי אליך את עיניי הארגוס! לא תאמר דבר וגם לא תעז אם כי עינייך ידברו במקומך, אך נפשי לא תדע שלו... ובעצם גם נפשך. ובלילה יעלו כל החלומות שלא העזת לחלום ושלא ידעתי כמותם. הכוכבים שלחו לי אור וידעתי שהתקווה טרם אבודה. אם תחשוב ולו לרגע תבין, מה אתה יכול להרוויח בחיים, ולא תהיה זו מן תשוקה פראית אלא מן דבר מופלא- אהבה אמיתית.