בהתנוסס נסי המהפכה מעל בירות העולם, כוכבי אודם - נגוהתם ניצתת. על שדות - קמה דשנים, יורד טל הכיסופים. השמיים, באש החמה - תכלתם נדלקת; עמי העולם, רגשי צהלה - מלאים. פועלי - הארצות! לקרב למען העתיד, רוחכם הגביהו! מעל בירותיכם, הניפו דגלי ארגמן. רחשי העתיד, קוראים לכם לדרך! השמש, מערפל עוד תִזְהַר!