מה שהשניים עושה בבטן, פרפרים לעולם לא יוכלו להבין. החיפוש, הדשדוש, התחושה הרעבה ניתוחי הניצוץ: בוער הוא ? האם כבה? והשניים מתפתלים מניחים על השולחן כל כך נוכחים בסיטואציה, במצב העדין, רואים, איך ניתן את זה להוביל. ארבע האמות שאני בם, נהפכות צפופות אך אלו ארבע האמות, היחידות, שרוצה אותם אליי צמודות.