נפנופי דמדומים, עגונים כנמל בעת שקיעה. ילדותי הדלה צפה ועולה מיוסרת מתיסרת וכעורה. על בסיס האם לא אוכל להבין את גודל האסון. הן נולדתי ולשם אפול. אפול כגוזל הנדרס לעפר על הכביש. אפול כי ידעתי, אפול כי אמות.