מוקדש לזכרו של הזמר זהר ארגוב ז"ל. בשיר ישנם קטעים מתוך "הפרח בגני" שאת מילותיו חיבר אביהו מדינה. -------------------------------------------------- על הבמה באולם אדם עומד ושר, רזה וגבה קומה רגליו נטועות כעץ, אך מסעור לבו העורג סלסול עז מתמזג הוא שר על פרח: הפרח של גנו חמדת כל עולמו, עם שחר ועם ליל לנשום ניחוחו מפלל וזהו מרום הפסגה שם חיפש את הפרח, אך תחת זאת מצא עץ עם פירות אסורים המנחיל לטועם ייסורים והוא טעם בכל פה ואז הסתחרר כגוון קולו עד הנפילה במדרון עד תחתית היום האחרון עתה, נדמו מיתרי קולו וכינורו דמם, נבל כפרח. הוא, שביקש פרח בגנו קיבל פרח על קברו