בס"ד

      

אלול בא אלול בא שומעים בכל פינה ופינה הגיע לו החודש הנפלא חודש של סליחה ומחילה לנצל לנצל לנצל צועק הקול הפנימי לא לתת לו לעבור ללא ניצול מירבי נושא עיניים למרום מבקש משמו יתברך רק בקשה אחת בבקשה בבקשה תסלח סליחה שלא תמיד התעוררתי כארי לעבודתך סליחה על כל החטאים שעשיתי בשגגה סליחה גם על אלה שעשיתי ללא שום ידיעה סליחה על אלה שידעתי וגבר עלי יצר הרע על הכל אני מודה על הכל אני מתחרט מבטיח להמשיך ולהתקרב להעמיק את עבודת הלב ואני הקטן פה לבדי אמשיך לשאת את תפילתי רחם עלינו אדון עולם הבא שלום לעולם קרב לנו את הגאולה הצמח לנו את הישועה שמע את תפילת עבדיך ואם לא , עשה למען שמך למען שמך שלא יתחלל למען עמך שימשיך להלל עושה שלום במרומים יעשה שלום על כל עמו ישראל ........