הלוואי והיית מישהו אחר ואני לא הייתי עטופה בזרועותייך אלא בזרועותיו הלוואי והיית מישהו אחר אדם שאותי יאהב הלוואי ולא היית לידי אוחז בידי תופס את ידי כי אם זה היה מישהו אחר לא הייתי חשה כל כך לבדי שתי טפיחות על ירך ואני באה יושבת "הלוואי והיית מישהו אחר כל אחד רק לא אתה" אתה מנשק אותי ואני חושבת ובלילה במיטה אני יודעת שאותך אני צריכה לעזוב כי אני לא יכולה יותר להישאר ובבוקר אני שוב שלך כי אין לי אף אחד אחר