עוד יבשילו ענבי השלום! ריח תפוחי זהב, במרחבינו יִפַץ. מטרות הברכה, ישקו שדותנו; מעל ארצות התבל, קול המלחמה, יִקַץ. יאיר יום חדש! שמי תכול ים, יעטו מעל פני השטיח. אוקיאנוסים ומדברות כחולים, יתמלאו נחשולי השמחה. צפריר רענן של השלום, יזרע משרוקית, ויַפִיעַ; חיים חדשים, זיום יפרָץ!