אלול הגיע זה החודש שלמשמע שמו בבית הכנסת יוצא מפי הגבאי: ראש חודש אלול יהיה ביום פלוני הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה היו פעם כמה נופלים מתעלפים הנה אלול זה נכנס ואני נושם את הפולונז של באך והוא בא בי עד קצה הנפש. אמת מה נהדר הוא באך כדמות הקשת בתוך הֶענן באלול עצוב זה של שנת אלפיים ושלוש (למניינם). אלול שמי יודע כמה ימים נותרו מסופו עד למות היהדות מידי עצמה אלמלא נס. ובקצה אלול שלי שוב המלמול העקר שרק מוסיף חטא על פשע. מוטב כבר אהיה מעבר לימים הנוראים האלה מה באתם אלי להזכיר עווני שכרעתי והשתחותי ונפלתי על פני ממילא אין עוד דרך תשובה גם למבקשים לילך בה. השתחוותי אבל לא היתה ברירה אלוהים היודע ועד. השנה אולי יהיה זה האלול היהודי האחרון.