היו לי לרועץ אמונתי תקוותי אהבתי לבי היו לי לנחמה אמונתי תקוותי אהבתי לבי