הן חיכיתי בדד בין המוני אנשים בינות דקלי צמרת ליד רציף הרכבת בתחנה הישנה הן חיכיתי וציפיתי הבטתי בשעון התחנה ונשכתי שפתיי וכמהתי והתאפקתי מבלי מנוח לרגליי אם לבוא משיח אחכה שנים אלפיים, אזי לבוא השעה שלי: שעת האהבה הזורחת אחכה רגע אחד ואם צריך עדי עד