ולפעמים, נראה ששנים חולפות כימים אחדים.

ניצני הפריחה מלבלבים שוב

ושוב. געגועים מתנוצצים בעומקו של הלב.

קוראים לנדודים לאי שם,

לאושר. שיופיע כל יום מחדש ויאיר

את יפעת החיים, את הטוב האמיתי.

מחשבתי וראות עיני זהו כל עולמי.

ולפעמים נראה ששנים חולפות כימים אחדים.

למרות שאולי, אינני באמת יודע.