שפה עתיקה מחלחלת: בינות לכרמי ספרד, לתפוזים בגן הארמון, לגבעות הניצבות בדד של מלכות קסטיל וליאון שירתה בחצרות מלכים ומשם לכיכרות הערים עדי מגורשים מגבולם בקצווי הים חותרים עד קצווי עולם שפה עתיקה מחלחלת: בסמטאות ובחצרות יהודים ברודוס, סלוניקי ואיזמיר בריח שושנה יסמין וורדים בחגי ישראל וימי סגריר שפה עתיקה מחלחלת: עד הזמן החדש תזרום כנחל חלב אלי ים סוער ונרגש מאיים לכסותו בגליו שפה עתיקה מחלחלת נותרת צחה ולבנה בזרם דקיק אך מתחרז כאות חרותה באמונה בספר "מעם לועז"