כמו הילדים בקייטנה, כותבים ציורים לא מדויקים. עם מכחול עבה, טבול גואש, בסדנת יצירה, מציירים "לא יודע". כשיגמרו, ירוצו אל המדריך וישאלו "נכון זה מכוער ומגעיל?" ממש כמוהם. ושלא ינהגו כך, הם שימכרו את עמלם.