רצונך לראות, נערי, את ערש התרבות העולמית בתקופתנו החדשה? סע לך לאיטליה, נערי, סע לאיטליה! הרבה דברים קרו שם ב"ארץ החיים"* המגופה. שם שלטה (עד לפני כאלף וחמש-מאות שנה) אחת האימפריות האימתניות ביותר בעולם ושם גם מקום-משכנה, עדיין- של אחת הדתות, האימתניות ביותר בעולם... שם צמח לו הרנסנס. אך שם גם צמח (לא עלינו)- סבונארולה, הידוע לשימצה. משוררים רבים חיו ונשמו בה ועדיין ישנם, החל מווירגיליוס הקדום, חולה האהבה עבור דרך דנטה ופטררקה, ועד ללואיג'י פירנדלו, שהיטיב לתאר חיי ארצו בעת החדשה. וציירים ופסלים- כמלוא החופן! ליאונרדו דה-ווינצ'י, מיכאלאנג'לו, רפאל, מה עוד חסר לך נערי, מה עוד חסר? שלא לדבר על קומפוזיטורים למיניהם (ובמיוחד על ה'אופראים' המפורסמים): וויוולדי, אלבינוני, רוסיני, וורדי, פוצ'יני וכו' וכו' וכו' אופרה איטלקית למהדרין, נערי, רק באיטליה כמובן, רק באיטליה! עם כל השמאלץ, והבכי, וההשלמה עם הגורל. *** ...כן, וגם זה מצוי באיטליה, ברומא המעטירה: שער טיטוס המפורסם. עם הארון, והמנורה, וכל כלי המקדש. וברגע זה ידידי, הפכתי את כל השיר כולו (מלא החיים והשמחה) לשיר לתשעה באב...        *"ארץ החיים", כיוון ש"וויטה" בלאטינית= חיים. שמה הקדום של איטליה היה "וויטאליה"= ארץ החיים. מכל-מקום, בטוח אני בוודאות שלא לאיטליה התכוון דוד המלך ע"ה כששר: אתהלך לפני ה' ב    "ארצות החיים"...