יושבת שבעה נקיים מהפסק טהרתה. מצווה על עצמה לקבל העדים ולא לכחד דבר, חוקרת בקור נפשה את המוטל עליה מהבוקר ועד לשקיעת שמשותיה. יושבת מחוץ למחנה חוגגה לה מעגל יחיד, קרע קטן וחד בלבושה חורט ספק. מכנסת כנפיה לתחינה לא נודעת מתערבלת באוושת צבעי פרא נצרבת בחום הבשורה לא נאספת.