להולכים בנתיבי האבק ישנו רטט הטל הרטוב וחוסן השביל המוצק וגיל המנוחה בערוב להולכים בנתיבי האספלט ישנו עונג הכרך הגואה ואור הפנס המוטל ומסתור הבטון הדוהה להולכים בשולי נתיבים יש עדנה בשלהי יגונות ומתק של מים גנובים וחדוות הדמעות הבונות ----- מה נפלא הוא האושר הדק הנסוך על נימים כואבים להולכים בנתיבי האבק באספלט, בשולי נתיבים.