בעוד הממשלה תומכת בקליטת עולים, בעלי ההון תומכים בבריחת מוחות צעירים זאת בכדי שלהם ולבניהם יהיה מעמד וכוח לאו דווקא בשל כישורים או מוח אלא בכדי לשלוט בעמדות מפתח, זה בא לידי ביטוי ביצירת מדיניות מתחרים בה מתעלמים במופגן מצעירים עם תארים. בפקסים נשלחים לאלפים ומאות יש קורות חיים שבהם תקוות אך מיד יתקלו בהתעלמות ואכזבות מהתואר יתעלמו מראייני העבודה כמו הייתה זו הערת שוליים בודדה, ובראיון יעסקו בהטפת מוסר מפולספת: עליכם לרכוש השכלה נוספת, כל זאת בכדי להרוויח זמן ללא בלבולים לדחוק לפינה -אז יישברו הכלים כי מי ירצה להעסיק אמצע גיל שלושים כי סוסים מתים הם ותלושים. ולבעלי ההון בקשה מיוחדת אם אתם כל כך מעודדים הגירה מן המולדת- תציעו לנו הצעות עבודה מעבר להרים יא מיזנטרופים ארורים!!!!