התוכל להבין את משמעות השתיקה?

המפורשת לעיתים

 כחוסר רצון לקרבה ואולי אף לשנאה?!

התוכל לראות מבעד לשתיקתי

להסתכל עמוק עד עמקי נשמתי

ולגלות את הברור כל כך?

את תשוקתי אלייך?!

 

רוצה אני לומר זאת

לצעוק עד לב השמיים

שתשמע אתה וכל אשר מסביבך

מה רבה אהבתי

מה כנה וטהורה היא...

 

אבל, משהו עוצר בעדי

מחסום כבד מרחף מעל רצוני

שם את רגשותיי מאחורי סורג ובריח

ומותיר רק שתיקה

 

התוכל להבין את משמעותה?!