היה זה יום מחניק, כלל לא מרשים יום קיץ לח רב יתושים המזגן מזמן חדל לפעול בקיר הותיר חלל גדול ובחלל המוצל, לא יאמן יונה ותור בנו שם קן ובעוד אני נוקש במקלדת נקשו גם הם אצלי בלדת סליחה, בדלת, התכוונתי לכתוב מוטב אמשיך לסוף הטוב 'יש לנו תלונה', הרפו הם מן הפעמון 'כל ביתנו נוטף כלור בריח לימון' 'לא אשמתי היא, גברת תורה ואדון יון, שותפתי לדירה היא חולת ניקיון' הרי אותי היא מטרידה לא פחות בעיקר כשמוסיפה היא צווחות הצעתי להם ברית בלחש, בעודי כפוף נמוך הם מיד הסכימו וטסו לאתר בנייה סמוך בעוד היא את הריצפה מקרצפת כיסו אותה מלוא הזפת נערו כנפיהם ונוצות הוסיפו ולקינוח גם קצת כלור הזליפו על כל זה זרקו גפרור בוער נשמה, בערה היא כמו נר ובעוד היא עולה בלהבה התפשט לו ריח של שלום ושלווה לפתע התעוררתי, כמה נדוש שוב נרדמתי אחרי הראש לעצמי הרהרתי, 'חלום ענק' והלכתי לנקות ת'באנג (מבוסס על מקרה אמיתי כמעט ומוקדש להלן כמובן)