אני מוצק אני עם עפרון ודף נשפכת ונזרקת לרוחות ולשדים שיעשו בי שפטים בדברי הבלים של אוי, רחמים רחמיםרחמים. ואני, לא יצקתי כי אם אהבה אהבה! א ה ב ה ! ! ! ... מאבדת מילים בין כל השורות. הנחלים. הזרמים. ה מ פ ל י ם נופלת נאטמת ולרגע שוב מתאבנת.