רחל של מעלה וכשעיניהם נפגשו בקצהו של אופק התקדשה היא לו מרצונה "לישמה"! ידע הוא והיא כאחד הפרידה היא היא מימוש שותפות הוויתם רועה הצאן צמח בשדות אותיותיה שתים עשרה שנה ופעייתה: "יתיב תרי סרי שני אחריני!" הותירה אותה שנית בבדידות מציאותה מנעי קולך מבכי תוך תוכה זעק וזכרון מהדהד שלו מלקט תבן משערה נלחם בנימי מסירותה.. אך עולה שלה של אהבה X24,000 נשיקות תורתו קטורת שריחה לא יפוג לעולם. *** תנו רבנן: איזהו עשיר? ר' עקיבא אומר: כל שיש לו אשה נאה במעשים"