באחד הימים נחזור ואולי יהיה אז טוב יותר על העתיד נסתער העולם יצבע את אורו בוורוד ואנו את ימינו נשרוד כמה אנרגיות לשוא פיזרנו כמה בכינו , כמה רבנו כמה עוד אנו יכולים אנחנו כבר לא בני עשרים ברוחות הפרצים שנשבו בקמטים ובחריצים שנחרטו לא יכולנו לפתור את כל התשבצים.