אני מגלה שהכל מכור זיוף גמור. לא אמיתי. לא מהלב לא מרצון אפילו לא מתשוקה. כל כך יומר ומכאיב שעה שעה דקה דקה רגע רגע מחלחלות בתוכי הדמעות, לא עוזבות. כאילו עושות את תפקידן הוראה שלא נתתי. הכל היה מכור.