וחלש אני מאוד וכאב אוחז בכל גופי ואני שואל מנסה להבין לברר לשאול מה קרה מה ארע ואין לי תשובה רק זאת אדע קוראים לזה אהבה.