הקנאה, האם מוכיחה על אהבה ? הרי רק אסונות היא מביאה, הורסת כל חלקה טובה. אֶת האש היא מֶלַבָה אֶת החיים היא מאמללת אֶת הטוב שבנו הורסת , היא יוצאת לאוויר בכוונה טובה אבל חוזרת לשם על גלגלים כֶנֵכַה. אלי הטוב , הצל אותי מהקנאה קשה היא מפגע רע, פי כמה .