זה שיר שיר לא ידוע זה שיר, אולי מעין געגוע לעבר, לעתיד, לאני שמעבר לקיר שיר על הנסתר שאולי יתגלה כבר מחר שיר תחת ירח שהולך ומתמעט שהולך ומתכסה ואני כמותו שר שיר על המכוסה שאולי כבר לא יתגלה שיר שיש בו ברכה גדולה ואולי ברכה לבטלה או אין הברכה שורה אלא בסמוי מן הנראה ומתוך הסמוי, הנסתר, המכוסה אני שר לי מין שיר שכזה שיר של חידה שלא תיפתר האם לי את, או לאחר ?