ציפור של לילה אני שאון הימים זר לי ומוזר רק את דממת הליל אוהב וארצה. הגנים השוממים בם אין איש רק חסרי בית על ספסל רעוע ינוחו מעמל יומם. אור הירח ידידי הקרוב כדור בננה או שנעלם. פנסי רחוב מתנודדים ברוח זורקים אורם במעין מעגל. בין ענפי העץ מקום יש רב הלכו הרבבות שוכני הימים. רק מתי מספר שותפים לגורל אמצא לחברתי ציפורים של לילה.