איש אחד אמר לעצמו מה אני עושה פה בכלל אלך לי למקום אחר שם ודאי יהיה מאושר פתאם עצמו אומר לו אתה, אתה בכלל לא היית פה אף פעם