מוקדש לידידי מיכאל    גם הרוח העזה שברוחות לא תעיר את נשמת הסלע מרבצה משנתה הנצחית. עוצמת הנשמה עצורה דוממת לא סערת רגשות לא נבילה לא נפילה לא קמילה רק עמידת איתנים מעוררת הערצה. בשבר הגוף בהתפורר בהתרסק בידי הבונים נשמתו לא תיסדק אין זעקה אין יבבה גם לא רחש. נשמת הדומיה.