תמיד יש מישהו בתחנה המרכזית תמיד יש מישהו בתחנה המרכזית תמיד יש מישהו בתחנה המרכזית תמיד יש מישהו בתחנה המרכזית תמיד יש מישהו בתחנה המרכזית תמיד יש מישהו בתחנה המרכזית תמיד יש מישהו בתחנה המרכזית תמיד יש מישהו בתחנה המרכזית בני??????? בני???????? תמיד יש מישהו בתחנה המרכזית תמיד יש מישהו בתחנה המרכזית תמיד יש מישהו בתחנה המרכזית עכשיו אין כאן אף אחד ואני הולכת לשגע את הבחורה מהמודיעין ולשאול אותו בפעם העשירית מתי מגיע הקו לשילה? תמיד יש מישהו בתחנה המרכזית תמיד יש מישהו בתחנה המרכזית תמיד יש מישהו בתחנה המרכזית תמיד יש מישהו בתחנה המרכזית תמיד יש מישהו בתחנה המרכזית תמיד יש מישהו בתחנה המרכזית תמיד יש מישהו בתחנה המרכזית אין כאן אף אחד.. אולי החתן שלי מחכה לי בתחנה ל947?