בס"ד יום שישי ה' באדר ה'תשס"ד דקות לפני כניסת השבת אני חופן רגעים בקופסאות קרטון וסוגר אותן בידי, ופונה לעטות על עצמי צחות זכה יושב בהישמע צפירת מקדימי השבת. וגלים מגיעים לגאות משתיקים את החול האינסופי עוד כפתור נסגר ומכסה ה' מלך גאות לבש. אור לז', 19:08 אתה חוננתנו והנה נסוגים המים נשפכים אט-אט במוצא השבת מותירים חול רווי בהם מתירים קשרים. כבר יש יותר משלושה כוכבים בשמיים וחצי לבנה וטיפות פרידה שעולות אל-על המשכיות ישנה. ובקשה שנרבה כחול רטוב, וּכְכוכבים מתרבים. --- הכפתורים נפתחים. תודה לדרור