ולפעמים היא חושבת, למה רק לי אין דוד גיבור שנפל במלחמה?