נתת לי נר בידי אמרת לי אור הסטת מבטי מן החושך והרגלת גופי אל החום הדרכת אותי אל נבכי זכרונות אפלים וגירשת השחור החזקת ידי עת צרבוני דמעות הנר החמות איך שיטית בי?! הותך הנר על ידיי והפתילה חדלה מלנשום תם הכל ואינך... ועיניי בחושך אובדות...