בשיר משל זה, ישנו רעיון הלקוח מן הפיוט "ידי רשים" -------------------------------------------------- במה בפני עצרת ושיר קהל מתחלף מידי זמן, זמרים הולכים ובאים, הבמה נשארת לתפארת ויחד עמה -ההוא כיצד נשאר עליה ההוא הקטן הצנום? אמרו כי עבר זמנו כי אינו מחדש ובגדיו, בגדי בלואים רבים שממנו למדו ניסו להגותו מן הבמה להסתירו בקלעים אך הוא שב והופיע על אף וחמת ובוז קטן וצנום, הולך ודל שיחו הולך ורם מידי יום על במה בגרונו רוממות כי לא נס ליחו זה אלפיים שלוש