קול קורא

אל הגשם

פנים גדולות כלבנה

יחף צועד בגשם

להדליק תאורת  אהדתך

 

קול קורא צווח

פוקד באלף סגנונות

עם זה אתה צריך לחיות

חמישים שנה

אולי שני דורות.

 

שתי דקות של מחשבה

שעברו ואינם

אי שם לפני שנים.

 

השעה כבר מאוחרת

הגשם זולף אל פניך

חושף את העצב

את כבליו של הכאב

את טעותו של הלב.