שופר של סיני מתהפך כלפי מעלה


כשהקב"ה נתן לנו את התורה, נעזר הוא בשופר כקן שיגור מתוחכם של הדברים :
מלמעלה למטה.
ואנו בחודש הרחמים והסליחות מבקשים לעשות שימוש באותו הכלי .
כאילו הפעם בכיוון ההפוך :
מלמטה למעלה.
הנפש המתרוממת מסיני שראתה שילוב של שמיעה וראייה כאחד
זקוקה תדיר לשיחזור מסויים.
לאמצעים חזותיים כדי לדמות הפעם את קולותינו שלנו במיוחד אותם שהן תפילות לשמיים
גם כנראים כמתממשים
גם בחזות ויזואלית.
אם כן השופר כשמו כן הוא :
"משפר". תקשורת :
בין אדם לאלוהים
הוא מדמה קן שיגור המשפר את משלוח הגיגנו ותפילותינו
כלפי מעלה כלפי שמיים.
אנחנו הפעם נופחים רוח חיים מופשטת מלמטה כלפי מעלה.
לא בחזות פיזית ממשית.
אלא במסרים רוחניים באותה הנשמה הארצית הערכים - שבין אדם לאדם
ואנו מבקשים לנפוח את אותה נשמה שיצרנו כאן עלי ארץ להגיעה עדי שמיים
אם כן, מתי אמצעי זה יעיל מתי קולו של השופר הולך וחזק "מאד" .
דגש על ה"מאד".
במובן זה שהוא מדמה הגעה עד לאין סוף.
עד לכיסא הכבוד כשמתקיים:
"הולך וחזק מאד"
מתי השופר שבידינו הולך ומתחזק - "מאד"
כשאנו באים ובידינו ערך:
ה"מאד"= "אדם" .
הוא הולך ומתחזק, משתפר מפעם לפעם .
בלי זה - בלי הערך המוסף המתווסף
קול השופר הוא כאמור לא אחר מאשר: טיל נפל משוגר.
הנה כי כן, כשאנו באים בידיים חיוביות מבחינת אדם לאדם.
עם קבלות לחיזוק ערכי האדם באשר הוא אדם.
אנו זוכים גם "למאד"
אנו זוכים לחיבור ולעניינו ל"קישור":
הצלם עם האלוהים
מתקיים בנו שקול השופר שלנו "משפר" אותנו,
משכלל אותנו .
מעלה אותנו על התדר השממי הנכון:
לקשר דיבורי ישיר עם הקב"ה בבחינת :
"משה ידבר האלוהים יעננו בקול"
רק אם אנו באים בשיפור של מצוות שבין אדם לחברו..................................
ולהוותינו, כל השופרות דהיום ,קולותיהם מיורטים כטילי נפל
כי לכתחילה אנו באים מעמדה של "פיספוס".
בין מחוסר מודעות ובין מאידיאולוגיה תיאולוגית שגויה.
ולמרבה הצער העוגמה, אין משים לב ואין יודע :
כי רק בצדק חברתי .
בקידוש שם שמיים המיוחד דווקא לעת של גאולה.
של ערבות הדדית והחלצות בכל מחיר וללא כל פשרות :
למען חלכאים ונידכאים.
רק בכך קול השופר מגשים עצמו כאמור
משפר אותנו משכלל ומכשיר אותנו לדיבור ישיר עם הקב"ה .
והזוכר ליתן חמישה לצדקה והאומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם


סיימנו בנימה עגומה של לכתחילה
אך עדיין יש תקווה של בדיעבד
אם קול השופר גורם לעם חרדה וחרטה
בעיקר במישור של מצוות שבין אדם לחברו
קול השופר מועיל לקיים תכליתו
לחבר ולקשר בין אלוהים לאדם
להציב סולם קול לתפילותינו לשמיים
שיעלו ויתאבכו אט אט עדי כסא הכבוד.
הנה כי כן גם אם בדיעבד
השומע קול שופר ואומר ומבטיח לעצמו בקולו הפנימי
לשנה הבאה אני משפר ולו במשהו במידותיי כלפי זולתי
כי אז השופר משפר תקשורותו לשמיים
ותפילותיו נענות
הקב"ה מתאווה לשוב אליו בדרך האחווה
דרך צלמו באשר הוא

אותיות : "שפר" [במעמד מתן תורה השופר כמדומה נכתב בלוא האות "ו"
 אם כן, אותיות שפר  [בלי כל "שבבים" מיותרים = פשר: רשף שרף פרש ורפש.
 הנה כי כן בשמיעת השופר אנו צריכים לחוש :
 מן רשף היוצא ממנו לשרוף בקרבנו כל פרש ורפש