ניפגש ואז נחליט הנלך לחופה /
או שמא עוד בחור אצלך נופה /
ואולי אני בבחינת הבד בבדים /
גם המלך וגם אחרון העבדים /
הגורף את מלוא ריק הקופה /
 
(2.4.2010)