בני השוממה הם שיפריחו את השממה.
הם שיסללו את דרך הגאולה וקיבוץ הגלויות

לעניות דעתי יש בדברי הנביא שבפתח הפטרת השבוע
סוד ורמז היסטורי גדול
המסביר את הקריאה הכפולה ל"עקרה" לפצוח בשמחה.
והסיבה בבוא עת הגאולה יהיה בכך יתרון גדול
שדווקא בני השוממה יהיו רבים יותר מבני הבעולה.
שבני השוממה הם אותם השוממים לכאורה מתורה ומצוות.
אותם החלוצים הראשונים שהיו "חילוניים"
אותם שיכשירו את הארץ לקבל את כל השבים אליה.
וכוח חשוב מעשי זה בפתחה של האתחלתא דגאולה
שישים לנגד עיניו להפריח את השממה הוא שגם מבטיח
את הכשרת והכנת הארץ לקבל את קיבוץ הגלויות .
שאותם המכונים :"בני בעולה" כלומר אותם שנושאים אך בעולה של תורה.
אותם שזנחו מ"לבעול" את הארץ ונאחזים אך בדוד , בכתובה וברעייה - כנסת ישראל כבעולה .
הנה אם כן זו הקריאה לשמחתה של ציון ושל הרעיה העקרה.
שלעתיד באתחלתא יהיו כאמור רבים בני שוממה המעשיים יותר מבני בעולה התלמודיים.
ושהם הם גם יהיו הכח והחייל המוציא לפועל את ההמשך שבדברי הנביא לאמור :
"הרחיבי מקום אוהלך ויריעות משכנותיך יטו אל תחשוכי האריכי מיתריך....".
והזוכר ליתן חמישה