הסדקים בסלעים לא נפצעו בסכין הם התגלו אט אט. זה החושך החול ששרט והתחכך והרוח שנשפה בערפם. פשוט. שחיקת החיים לפעמים שוכחים שחיים שוחקים בדיוק כמו מים מלוחים, זה מותר בעינך כי סדקים נוצרים- ורואים.