העצבות אין עניינה בבוקר. נעלמת היא עם הופעת קרן האור הראשונה. יופיה של השמש לא מניחהּ, ובגשמים, אין לה צידוק. כך חשבתי עד היום.