אדם אשר פוקח את עיניו

אל מול העולם עכשיו ניצב

אדם טיפה של דם שנאספה

צועד אל תוך הלא נודע

 

והוא נושם ובכבדות הוא מתנשם

ויד הגורל אותו מפילה אל הארץ

והוא צועד אל גבול היכולת הפצועה

ואת יצרו מנסה לכבוש לעת ערב

 

אדם אשר נברא בצל עליון

אינו בוחר את בואו לעולם

והוא ניצב שבוי בתוך חומה

ומנסה לצאת מתוך בועה

 

והוא נידף וכעלה ברוח הוא עף

וכמו ספינה המטלטלת במים

והוא צועק ומחפש אהבה

ומסתתר בצילה של אמונה

 

והוא לוהט בלהט התשוקה

וחום גופו מביע אהבה

והוא יכול את כל העולם לבנות

אך גם בין רגע להרוס

 

והוא כחומר ביד היוצר

כמו בובה על חוט מסתובב

שואף להיות גדול

אך להחליט אינו יכול

 

אדם אשר עוצם את עיניו

הוא היה אורח בעולם

אדם על מצע האדמה הוא נח

עכשיו הוא נעלם

 

 

©  כל הזכויות שמורות לאלי משעלי