ולמה אני לא מצליחה לחוות שום דבר עד הסוף? למה תמיד ברגע שבו המוזיקה הדרמטית מתגברת וה צופים מהדקים אחיזה מי בפופקורן השומני ומי באהבת חייו אני נותנת לקולות האלה להיכנס לי לראש ולהפריע ולקלקל את הרגע הזה ואני מסתכלת במוניטור ו מגלה שהשוט הזה לא היה מושלם ובלי לחשוב עוד רגע אני צועקת "קאט"?