הקיץ הזה

הסיתוונית,

צחורה

תיפתח

 

הקיץ הזה

אתעטף

(פסים פסים)

בכנפיך

 

הקיץ הזה

ימהל

צימאוני בדמך-

ים יכסה את הלהבה

 

כי בקיץ הזה

אלבש לבן