הכאב הזה

לא מרפה

הכאב הזה

לא דועך

אפילו סימן לשיפור

רחוק מן העין

 

וקצה המנהרה

היש מאין?

 

קשה לי

לא עזיבתך

לא בגידתך

ואף לא כעסך

 

קשה לי העובדה הפשוטה

שבלי משים אלייך נפשי נקשרה

וממאנת ממך לסור

אף ברגעים אלה של משבר קשה מנשוא

כשאני סהרורית מחוסר שינה

וחלושה מחוסר תיאבון

וכואבת

מחסרונך…