שלחתי שירך שנבלע
במצולות האתר
איך אשחזר רגש
כאזעקה עולה ויורדת
שנתפס בעלייה.

אתה. מחייך אליי את שמחת חייך
חד פעמית
אני עוזב והולך לכתוב
תתועד ברגע של בדידות.

איפה אבא?
הנה מציץ  קוקו
קוקו

כך הם חיוכיך-
משגעים.