בס"ד.

  בסעודת הזעתר שלי

 הנקראת : "מנחה"

 בכיתי לך כמו ילד.

 הגרתי לך "מסך" של

 שמן עין

כי הלחם הצר והמטובל

 טעם לי לפתע

 כסעודת משיח.