בס"ד.

 

 לא חלמתי חלומות

  ולא בניתי ארמונות מחול

   חייתי אמת

  והאמת היא הערפל

 

 

  והיא תחילה לכל התחילות

  וסף לכל הסיפין

  מן חיבור של קצוות בלתי נראות

  דימדומים נוטפים של אופקים רחוקים

  דמעות צורבות בלחייהם

  של עוברים ושבים

 

 

 והיא מכה בסנוורים

  והיא אדרתו הבוהקת של האלוקים

  אש פקעתו עם לשונות משוננים

  הלוחכת עשבים שאינם שוטים

 

 

  וכל שאינו ירא לקרב

  אוחז בשולי הנצח

  הופך שכן לשכינה

  גץ שרף משלהבתה

  זיקוק דועך של גאולה

  שאינה נגמרת

     לעולם.