הפרדוקס של פרה אדומה
משה אהרון נווה עמל הרצליה 6/11/2013 3:08:00 PM
פרה אדומה יש לה שני צצדים נוגדים כביכול שהם למעשה שלמות אחת.
מחד מסמלת היא פריון כשמה "פרה" ואדומה לסמל את דם החיים המתחדשים עם הפריה ורביה.
והנה ביקשה התורה להזהיר להתרחק ככל האפשר מהמוות מכל סממניו אפילו השוליים ביותר [לכל אלה המחפשים קברים...] 
שהרי כל נגיעה במוות טומנת בחובה סכנה גם לחי העוסק בזה.
כל נגיעה במוות ואפילו נוכחות ליד מת, מלווה הריסה של תא מתאי החיים .
יש ואפשר אפילו להקביל בין נגיעה כל שהיא במוות כאמור המשפיעה לרעה על חיים ל"סרטן" ......
אם כן ביקשה התורה לשרש לחלוטין באופן טקסי ודרמטי שיחלחל בתודעת האומה כל שביב של קשר עם המוות. להמנע מפולחן מתים על כל צורותיו.
ליתן עדיפות מכרעת למה שמסמלת פרה אדומה עם שאר מרכיבי חיים של הבריאה : מים , ארז, אזוב ושני תולעת.וכאילו ביקשה לומר תתרחקו מכל קשר למוות ולמתים ותתעסקו אך בחידוש החיים של פריה ורביה.
והנה מה מוזר הצד הכי מכוער של המוות הוא הרצח ואותו ביקשה התורה למנוע בכל מחיר. לפיכך הצד השני של מטבע הפרה האדומה שהיא כביכול מסמלת את התגלמות
כל שפיכות הדמים עלי אדמות.
פרה אדומה באה אם כן לעולם בסמליות מאותו עשב אדום רווי דמים שאכלה או אכלו אבותיה וכאילו באה התורה לומר כמו על משקל של בתה של הפרה :
"העגלה הערופה".
עד שלא תנקו את כל הדמים שנשפכו המסומלים בפרה האדומה לא תנקו מהשפעותיו המרות של המוות . 
לא תהיו כביכול מחוסנים מסרטן .
האם הדבר הבא הזוי משהו :
שיש כנראה קורולציה בין ריבוי שפיכות דמים לריבוי של מחלות סרטן.
על כל פנים מי שדבק בו שביב מוות אומרת לו התורה בשביל להתנקות טול והזקק למי פרה שעליך תחול החובה לפעול כביכול לנקות דם שפיכות הדמים שאותם מים מסמלים באופן יחסי.
בדמייך חיי בדמייך חיי